Certificare

Beneficiile dobandite in urma parcurgerii si absolvirii unui curs

Informatii privind calificarea

In urma finalizarii si absolvirii unui curs fiecare student obtine certificarile necesare pentru validarea cunostintelor dobandite in cadrul academiei. Acesta este compus din:

Certificatul de absolvire al cursului

Certificatul atesta atat finalizarea, cat si absolvirea unui curs al academiei, demonstrand astfel dobandirea competentelor enuntate in curriculumul cursului.

Certificatul de absolvire se obtine doar in urma evaluarii finale a cursantului. Aceasta se realizeaza doar in prezenta unui instructor al academiei si necesita obtinerea unui anumit punctaj.

Certificatul poate fi folosit pentru atestarea cunostintelor dobandite, prin anexarea in C.V. sau prin prezentarea acestuia potentialilor angajatori. Astfel, se pot demonstra cunostintele dobandite, capacitatea si dorinta de a invata, a progresa si de a ajunge la urmatorul nivel.

Fiecare certificat are atasata o serie unica care poate fi folosita pentru determinarea autenticitatii acestuia. Studentii care au absolvit cursul pot valida cu usurinta experienta dobandita in cadrul academiei.

Certificatul se poate valida folosind seria unica, prin introducerea acesteia pe site-ul wwww.cezarabeneguiacademy.com sau prin scanarea codului QR prezent pe certificat.

Scrisoare de recomandare

Drumul fiecarui student in cadrul CEZARA BENEGUI ACADEMY presupune interactiunea constanta cu profesorul. Astfel, la finalizarea unui curs, acesta identifica trasaturile si competentele fiecarui cursant.

Instructorul va pune in lumina competentele cursantilor prin intermediul unei scrisori de recomandare, atat din punct de vedere tehnic – cunostintele dobandite pe parcursul intregului curs – cat si din perspectiva dezvoltarii personale – abilitati de comunicare, implicare, lucru in echipa, gestionarea timpului.

Scrisoarea de recomandare poate fi folosita pentru a dovedi competentele cursantului in fata unui potential angajator.

Informatii privind calificarea

Fiecare curs este complex si ofera cursantului posibilitatea de a asimila un numar mare de cunostinte. CEZARA BENEGUI ACADEMY pune la dispozitia fiecarui cursant care a absolvit urmatoarele informatii privind calificarea:

  • lista tuturor competentelor dobandite
  • lista tuturor conceptelor si paradigmelor invatate
  • curiculumul detaliat al cursului

Informatiile pot fi incluse in C.V. sau prezentate potentialilor angajatori, avand ca scop evidentierea competentelor dobandite.